Jogszabályok:

– 3/1969. (V. 16.) EüM rendelet a rovar- és rágcsálóirtószerek, valamint a riasztószerek forgalomba hozataláról és felhasználásáról
– 9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet az étkezéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról
– 1991. évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
– 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
– 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
– 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól
– 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet a vendéglátás keretében történő élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről
– 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
– 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
– 1/2003. (I. 8.) FVM-ESZCSM együttes rendelet a nyers tej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállításának, forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről
– 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS – a 852/2004/EC RENDELETE – 2004. április 29. az élelmiszerek higiéniájával kapcsolatosan
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS – a 853/2004/EC RENDELETE – 2004. április 29. az élelmiszerek higiéniájáról lefektetett speciális higiéniai Rendelet
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS – a 854/2004/EC RENDELETE – 2004. április 29-i Szabályzata, mely speciális szabályban lefekteti a közfogyasztásra szánt állati eredetű termék hatósági ellenőrzését
– Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről 2008. évi kiadás

Ózonos fertőtlenítés 
Koronavírus ellen

Újdonság!

Irodánk

 

Nem találja települését a listában?

Írjon nekünk!

Szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.

    Please prove you are human by selecting the key.